ee  uk  usa 

Jelena


Eesnimega Jelena on 10353 naist.

Vanim Jelena on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jelena on keskmiselt 49 aasta vanune.

Kõige populaarsem on eesnimi Jelena vanuserühmas 55–59.

Kõige rohkem on eesnimega Jelena sündinuid mais.

Kõige populaarsem on eesnimi Jelena Viru maakonnas.

Andmed on seisuga 01. jaanuar 2020