Germo - nime statistika

Eesnimega Germo on 214 meest.

Vanim inimene nimega Germo on vanuserühmas 50–54, noorim vanuserühmas 0–4 aastat.
Germo on keskmiselt 24 aasta vanune.
Kõige populaarsem on eesnimi Germo vanuserühmas 20–24 aastat.

Kõige rohkem on eesnimega Germo sündinuid septembris.

Kõige populaarsem on eesnimi Germo Viljandi maakonnas.

Statistika andmed on seisuga 01. jaanuar 2024
Germo - nime statistika

Kui sinu arvates on nimi Germo sobilik uuele maailmakodanikule või on meeldiv, siis palun hinda seda nime meeldiv nuppu vajutades.
Lapsele nime soovitav rakendus kasutab meil vaid positiivse hinnanguga nimesid.
Lõpetame lastel piinlikuse tundmise oma nime üle ja teeme värsketel lapsevanematel lapsele ilusa nime leidmise kergemaks.
Avardame ka teadlikust lapsevanematel erinevate nimede olemasolust. Kui laps läheb lasteaeda või kooli ja seal ees on juba 10 sama nimega last, siis see ei ole hea. Erinevus rikastab.

Sul on võimalus soovitada head nime lehel Nime soovitamine.

Nime statistika on loetud Statistikaameti ja Rahvastikuregistri andmetest.

Nimi lapsele on loodud eesmärgiga rikastada värskete lapsevanemate teadlikust erinevatest Eestis kasutatavatest nimedest. Et leida just see kõige õigem ja sobilikum nimi oma lapsele.
Muudame tulevaste Eesti kodanike nimed erinevaks ja rikastame ka nimesid vanade unustatud, samas tänapäeval väga hästi sobivate nimedega.

2024 - Neanky.ee - Privaatsus ja küpsised