ee  uk  usa 

Galina


Eesnimega Galina on 8196 naist.

Vanim Galina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Galina on keskmiselt 66 aasta vanune.

Kõige populaarsem on eesnimi Galina vanuserühmas 65–69.

Kõige rohkem on eesnimega Galina sündinuid jaanuaris.

Kõige populaarsem on eesnimi Galina Viru maakonnas.

Andmed on seisuga 01. jaanuar 2020