Maiken


Eesnimega Maiken on 171 naist ja 7 meest.
Vanim Maiken on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.
Maiken on keskmiselt 30 aasta vanune.
Kõige populaarsem on eesnimi Maiken vanuserühmas 30–34.
Kõige rohkem on eesnimega Maiken sündinuid mais.
Kõige populaarsem on eesnimi Maiken Põlva maakonnas.

Nimepäev on 2. Mai (Maaja, Mai, Maia, Maie, Maiken, Maiu, Meiu).

Andmed on seisuga 01. jaanuar 2021