Andrei


Eesnimega Andrei on 7640 meest.
Vanim Andrei on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.
Andrei on keskmiselt 41 aasta vanune.
Kõige populaarsem on eesnimi Andrei vanuserühmas 40–44.
Kõige rohkem on eesnimega Andrei sündinuid juunis.
Kõige populaarsem on eesnimi Andrei Viru maakonnas.

Andmed on seisuga 01. jaanuar 2021